Klart for gravearbeid på Åkra

ÅKRA: Her skal det jobbes i høst.

ÅKRA: Her skal det jobbes i høst.

Det skal graves ved Åkra kirke og i boligfeltet nord for gravplassen.

DEL

KARMØY: Prosjektet gjelder utskiftning av eksisterende gammelt kloakk- og vannforsyningssystem, samt etablering av en ny kloakkpumpestasjon.

- Arbeidet vil starte høsten 2019. Først vil anlegget pågå på parkeringsplassen mellom Åkra kirke og Åkra videregående skole, i stien fra kirken til fylkesveg, samt i gangveg over gravplassen i nordlig retning. Videre vil anlegget fortsette i Åkravegen, Prestavegen og Årvollvegen, skriver assisterende kirkeverge Eva Britt Kvalevaag i en pressemelding.

- Karmøy kommune og Karmøy kirkelig fellesråd vil så langt som mulig gi nødvendig informasjon til alle berørte parter. Alle festere langs trase over gravplassen er kontaktet pr. telefon eller pr. brev. Det vil ikke pågå anleggsarbeider under begravelser. Alle nødvendige omkjøringer vil bli anlagt, og godt skiltet, skriver hun videre.

Karmøy kommune ved sektor VAR vil ikke at anleggstiden skal føre til mer ubehag enn det som er nødvendig for prosjektgjennomføringen.

Den assisterende kirkevergen avslutter pressemeldingen med at de ønsker å be om forståelse og tålmodighet under gravearbeidet.

Artikkeltags