Rykket ut med pumper etter ekstreme nedbørsmengder

Fikk melding om vann i kjeller.