Etne fekk kjeft i Ølen

Av

Vindafjord formannskap vedtok onsdag samrøystes å gå inn for ei samordning av Nav-kontora i Etne og Vindafjord, med sistnevnte som vertskommune.