35 år på Olavsberget – og aller sterkest står minnet om en kald gråværskveld: – Vi holder kontakten

I løpet av 35 år som sommergjester på Olavsberget, har totningene Anne Grethe (75) og Willy Nyborg (73) en rekke minner å se tilbake på.