Gir rusmisbrukere nye verktøy

70 prosent av de innsatte i Sandeid fengsel har problemer med rus. For å bli klar til å møte virkeligheten på utsiden igjen, går fengselsledelsen nye veier ved å invitere inn eksterne med spisskompetanse.