Taus om sikkerhetsbrist

Uten at noen i Bergen kommune visste det, innførte Vigilo ny meldingsfunksjon. Funksjonen var heller ikke risikovurdert for bruk.