Fredar Vats barnehage: Men oppgjer om reinhaldet i Vindafjord kommune

Av

Tysdag kveld fredar eit sannsynlegvis samstemt formannskap Vats barnehage og aksjonsleiar for barnehagen, Pia Flæte, er godt nøgd.