Rådmannen må skjæra til beinet i Vindafjord

Av

Vindafjordingar gjer klokt i å grue seg til fredag 23. august. Då legg rådmann Yngve Folven Bergesen fram si kuttliste som politikarane har pålagt han å laga. Så avgjer politikarane i hovedutval, formannskap og kommunestyre i september kor dei endelege kutta skal takast.