Vindafjord formannskap: Revehalltomta blir ikkje seld no

Av

Med sju mot to røyster snudde politikarane i Vindafjord formannskap seg rundt i den betente politiske saka om å selja Revehalltomta.