Kom med innspill

Karin Lande (t.v.), fagansvarlig saksbehandler ved Bestillerkontoret og virksomhetsleder Elin Hansen.

Karin Lande (t.v.), fagansvarlig saksbehandler ved Bestillerkontoret og virksomhetsleder Elin Hansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Folk som mottar tjenester fra Karmøy kommune skal få si sin mening om tilbudet og komme med innspill til hvordan tilbudet skal bli i årene som kommer.

DEL

Torsdag 18. februar inviterer kommunen til bruk-erkonferanse i kommune-
styresalen på rådhuset for mennesker med utviklingshemming (uansett alder) og andre med nedsatt funksjonsevne (0 til 25 år).

Kommunen skal utarbeide en strategisk plan for perioden 2010 til 2025, og ønsker innspill fra brukerne og deres pårørende, samt fra interesse-
organisasjoner.

– Planen skal inneholde forslag om tiltak på ulike områder som for eksempel bolig, avlastning, aktivitet, arbeid og fritid, opplyser virksomhetsleder Elin Hansen.

Målgruppen er foreldre/ foresatte til barn og unge med psykiske og fysiske tilstander som gir varige funksjonshemninger, foreldre/foresatte til barn og unge med utviklingshemming, voksne med utviklingshemming og interesseorganisa-
sjoner.

– Målet er å komme i dialog med dem som skal motta tjenester fra Karmøy kommune. Vi ønsker å lytte til folk og sikre brukermedvirkning, sier Karin Lande, fagansvarlig saksbehandler ved Bestillerkontoret.

– Dette er en god anledning for folk til å komme med innspill og synspunkter, sier hun.

Det var Hovedutvalg helse og sosial som i mai i fjor vedtok at det skulle utarbeides en strategisk plan for utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne.

Målet er å skape trygghet og forutsigbarhet hos brukerne og pårørende slik at brukerne også skal kunne bo med sine familier så lenge som ønskelig, og at
tjenestene planlegges og organiseres på en kostnadseffektiv måte.

Under brukerkonferansen vil flere ha stand og gi informasjon; Nav, Industripartner Karmøy, Norsk Forbund for Psykisk utviklingshemmede, Bestillerkontoret, Koordiner-ende enhet og skole/kulturetaten.

– Dersom det er flere som ønsker å ha stand, er det bare å ta kontakt, sier Hansen.
 

Artikkeltags