TYSVÆR: Helge Indreland er oppfinneren, Steinar Gregersen ved Brødr. Haukås Mek. Verksted AS har bidratt til utviklingen.

Sammen tar de subholer-stålrør ut til en veistrekning nær deg. Og Helge Indreland flyr ut for å presentere oppfinnelsen for andre markeder. Nylig var han i Polen, i møte med Artur Sobiech ved Norges ambassade i Warszawa.

– Må jo bruke ambassadene, smiler Helge Indreland som i mai skal vise det finske veivesenet hva subholer kan bety for dem. Ja, var Indrelands svar, da han ble spurt om den kan slås gjennom granitt.

En time

Subholer er brukt mange steder i distriktet, på Karmøy, i Sunnhordland, flere steder i Tysvær, i Hardanger. En tysværbu brukte det da han skulle ha nytt rør til septiktanken. Slo subholer under både vei og garasje. Et annet sted kan den fungere som dreneringsløsning for overvann.

Bildet som pryder brosjyren til Helge Indrelands firma Inco Technic AS, er fra arbeidet med å lage bomstasjon ved Hardangerbroen. Entreprenøren brukte en time på å slå subholer gjennom massen under veibanen. Da ligger røret der, klar til å trekke gjennom det som trengs, enten det er strøm, vann eller annet.

På fritiden

– Skulle de ha gravd en grøft, måtte de stenge veien, og alt ville ta mye lengre tid, sier Indreland.

Det var en slik situasjon som var opprinnelsen til ideen hans. Helge Indrelands daglige jobb er å være byggeleder i Tysvær kommune.

Alt som har med utvikling, patentering og salg av subholer å gjøre, skjer på fritiden. Det har han vært nøye på hele veien.

Tilbake til 2002: Tysvær skulle bygge ny pumpestasjon i Aksdal, og under arbeidene trengte de strøm på motsatt side av veien. Byggeleder Indreland tenkte at det måtte da være en kjapp måte å få gjort det på.

Siden lå ideen og godgjorde seg.

– I 2007 kom han til oss med ideen, og siden har vi jobbet sammen, sier Steinar Gregersen.

Sparepenger

Underveis har de prøvd og feilet seg fram til det produktet de tar ut i markedet i dag.

– Uten Haukås Mek. verksted hadde ikke dette gått. Jeg setter enormt pris på samarbeidet vi har hatt, sier Indreland.

For verkstedet har det handlet om en produktutvikling som kan gi dem et ekstra bein å stå på. En nisje på siden av det de ellers produserer.

– Vi skal ikke ta subholer ut i verden, men produserer for markedet her hjemme, sier Steinar Gregersen.

Han får mye av æren for at Indreland ikke ga seg, da han var på nippet til å gi opp. For Helge Indreland har brukt all sin tid, så vel som lønn og sparepenger på produktutviklingen.

Patent i mange land

Helge Indreland har flere rundt seg, deriblant Ahlsell som selger produktet og Acapo i Bergen som håndterer patentprosessen.

– Jeg har patent i Norge, og har kjøpt meg tid i utlandet, sier Indreland og viser oss brev som verifiserer at han har patentrettigheter på gang både i USA, Canada, Eurasia (verdensdelene Europa og Asia) og EU.

Han jobber nå med å finne de rette samarbeidspartnere ute i de forskjellige markeder. Lokale produsenter.

– Det kan ta av, vi håper jo det. Men rik blir jeg ikke, og det har det heller aldri handlet om for min del. Jeg ble utfordret av tanken på å få til et samfunnsnyttig produkt. Lønn får jeg fra min jobb i Tysvær kommune, og når den tid kommer at jeg slutter, får jeg min pensjon, sier 62-åringen fra Skjoldastraumen.