OSLO: Uværet på Vestlandet førte til mange redningsaksjoner, iverksatt for å redde kalde og medtatte turister som til tross for det elendige været bare måtte få med seg norske naturattraksjoner som Preikestolen og Trolltunga.

– Turister som kommer langveis fra har som regel begrenset tid i området, og da skal det mye til for å stoppe dem, sier operasjonsleder Kjetil Føyen i Vest politidistrikt til NTB.

Frivillige redningsarbeidere har trådt til for å få dem i sikkerhet.

– De tropper opp i olabukser og sandaler. De har aldri opplevd væromslag før, slik vi har i Norge, sier Jon Halvorsen, enhetsleder for redningstjeneste og førstehjelp i Norsk Folkehjelp.

Lite lydhøre

Politiet stenger av området rundt for eksempel Preikestolen under redningsoppdrag, men har også hjemmel til å stenge av området tvert.

Ifølge politiloven paragraf 7 som gjelder håndhevelse av den offentlig ro og orden, kan politiet gripe inn for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet.

"Politiet kan i slike tilfeller blant annet regulere ferdselen, forby opphold i bestemte områder", heter det i loven.

Paragrafen benyttes svært sjelden i uværstilfeller, påpeker Føyen.

– Det har ikke skjedd før etter det jeg kan huske. Normalt ser folk selv når været er riv, ruskende galt å legge ut i, sier operasjonslederen.

Skjedd lite på to år

Det har vært en dobling i antall redningsoppdrag i Norge på 10 år, noe som fører til store utfordringer for landets redningstjenester, opplyser Norsk Folkehjelp.

– Utfordringene er blitt større, både på grunn av økt satsing på turisme og endringer i bruken av den norske naturen. Stadig flere søker opplevelser i form av kiting og klatring. Skadepotensialet blir da større. Det er i Norges interesse at man skal ta i bruk naturen, men paradokset er at det ikke satses nok for å ha en forsvarlig redningstjeneste, sier Halvorsen.

I 2014 samlet frivillige organisasjoner seg bak et felles krav til myndighetene om å øke støtten fra 19 til 65 millioner kroner. Samme år uttalte statsminister Erna Solberg (H) at uten frivillighet blir Norge fattigere – og lovet bedre rammebetingelser for det frivillige arbeidet.

Ifølge Norsk Folkehjelp har det ikke skjedd mye siden den gang.

– Vi må ikke miste dugnadsånden, men fra regjeringens side er det så lite som skal til for å bidra. Det skal ikke være nødvendig å steke vafler og pante flasker for å redde liv, sier Halvorsen.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Justis- og beredskapsdepartementet, som har ansvaret for redningsarbeid i Norge.