ØKONOMI: Ifølge Dagens Næringsliv står det til sammen mer enn én milliard kroner på kontoene som blir gransket som ledd av bankens arbeid mot hvitvasking.

Av 100.000 gjennomgåtte kontoer ser det ut til at 3.000 av de må sperres i løpet av året. Hvitvaskingsloven pålegger banken å vite hvem kunden er, de fysiske personene bak et selskap og hvem de reelle rettighetshaverne av midlene er. Dersom opplysningene er mangelfulle eller utdaterte blir kunden kontaktet.

– Man merker fort på kunden om noe skurrer når vi ber om ny informasjon. Man hører om de stresser eller ikke når de snakker. Om vi synes det er rart, ser vi nærmere på transaksjoner, og da kan det hende vi finner overføringer som gjør at vi melder saken videre, sier prosjektmedarbeider Cathy Tran.

Loven pålegger banken å sperre kontoene dersom de ikke mottar oppdaterte opplysninger.

– Dette systemet skal fange opp finansielle transaksjoner knyttet til blant annet menneskehandel, grov narkotikaforbrytelse, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, sier avdelingsleder Sven Arild Damslora i Økokrim.