ØKONOMI: Torsdag kommer Norges Bank med sin nest siste rentebeslutning før sommeren.

– Jeg forventer at renten kommer til å ligge på samme nivå som i dag. Makroøkonomiske signaler, prisutvikling og konjunkturer tilsier det, sier NHH-professor Ola H. Grytten til NTB.

Også professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er høy sannsynlighet for uendret rente på 0,5 prosent.

– Ved forrige rentemøte i mars uttalte banken at styringsrenten mest sannsynlig vil "bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden". Siden den gang har det ikke skjedd så mye overraskende, sier han.

Oljebrems mot slutten

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at kraftig vekst i boliginvesteringene har motvirket konjunkturnedgangen i norsk økonomi som fulgte av dårlige tider i oljesektoren.

– Nå ser det ut til at perioden med negative impulser fra oljesektoren er i ferd med å nærme seg slutten. På den annen side ligger det an til en avmatting i boligmarkedet framover, sier han til NTB.

– Selv om vi venter at veksten i norsk økonomi vil ta seg forsiktig opp framover, er BNP-veksten fortsatt svak. Ledigheten har falt, men det skyldes i stor grad at mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet. Lønnsveksten er lav, og inflasjonen har falt og ligger an til å havne klart under Norges Banks inflasjonsmål. Dette taler for at Norges Bank holder styringsrenta lav, sier han.

Norges Banks mål er en årlig inflasjon på nær 2,5 prosent

Boligprisgalopp

Samtidig peker Benedictow på at noe bedre utsikter i internasjonal økonomi trekker i retning av renteheving. Det gjør også mange år med høy boligprisvekst og høy husholdningsgjeld.

– Myndighetene har imidlertid møtt utviklingen i boligmarkedet med tilstrammingstiltak rettet mot lån til boligformål. Det kan kompensere noe for de lave rentene. Høye boliginvesteringer de siste årene bidrar dessuten til at en kan forvente en klar demping av utviklingen i boligprisene framover, sier Benedictow til NTB.

– Samlet sett venter vi derfor ingen endring i styringsrenten nå, og vi tror den vil bli liggende på dagens nivå de nærmeste årene.

DNB: 0,5 prosent til 2021

Også de største bankene tror på lav styringsrente i mange år.

Ifølge Norges Banks siste pengepolitiske rapport kan en renteheving komme sommeren 2019, men DNB Markets anslår nå at renten blir liggende på 0,5 prosent helt til 2021.

Utsikter til lav inflasjon i Norge, stabile renter i Europa, en gradvis sterkere krone og avtagende vekst ute er viktige grunner til det.

Samtidig gjør høye boligpriser og allerede svært lave renter terskelen for kutt høy. Også Nordea Markets mener det er helt usannsynlig med rentekutt hvis utviklingen blir som forventet.

Men en sterkere oppgang enn ventet i eurosonen og signaler om renteheving fra sentralbanken ESB, kan endre bildet også i Norge, ifølge bankens sjeføkonom Kjetil Olsen.