– Tallene viser at en god del ikke har oversikt over privatøkonomien sin, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Tærer på økonomien

I undersøkelsen som er gjennomført av TNS Gallup for Nordea, er det lønnsmottakere i alderen 26 til 39 år som er verstingene. Nær tre av ti i denne aldersgruppen medgir at de har brukt opp hele månedslønnen før lønningsdagen.

– Mange i denne alderen er i etableringsfasen og har store utgifter til bolig, barnehage, skolefritidsordninger eller aktivitetsskole. Det tærer på økonomien, påpeker Reitan.

Hun er bekymret for at det åpenbart er mange som mangler en plan for penger og forbruk og bare bruker kortet formålsløst til kontoen er tom.

– Det kan fort gå galt, og fristelsen for å ty til dyre kreditter fram til man får lønn, kan bli stor, advarer forbrukerøkonomen. Hun legger til at du gjerne får mer ut av pengene dine med en plan for forbruket.

Barnefamilier

– Det er kun et fåtall som setter opp et budsjett eller følger opp det månedlige forbruket, og da skal det ikke mye til før kontoen er skrapt mellom hver lønningsdag, forteller hun.

Reitan er forbauset over at nær tre av ti familier med barn i hjemmet har brukt opp månedslønnen før den neste er på konto. Til sammenlikning gjør kun halvparten så mange uten barn i husholdet det samme.

– Det at spesielt mange barnefamilier skraper kontoen er bekymringsfullt. De har et stort økonomisk ansvar, og det krever at man også har god økonomisk kontroll, sier Elin Reitan.

Tallene viser at en god del ikke har oversikt over privatøkonomien sin.

Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea

 

Måned til måned

Forbrukerøkonom Marianne Frønsdal i Sparebanken Vest er ikke veldig overrasket over at to av ti er blakke før neste lønning.

– Mange lever fra måned til måned, og prioriterer ikke å gå gjennom inntektene og sette dem opp mot beløpene som går ut. Det kan skyldes en kombinasjon av mangel på tid og kjennskap til verktøy. Mange er nok usikre på hvor det er fornuftig å begynne, sier hun.

Frønsdal er overbevist om at det vil være til stor nytte å lage en oversikt over inntekter og utgifter og ha et bevisst forhold til den daglige husholdningen.

– Jo flere man er i husholdningen, desto flere er man ansvarlige for. Da er det også viktig å ha en ekstra stor buffer. Som foreldre har vi ansvar for å videreføre gode vaner for sparing. Å vise det i praksis fremmer læring, sier hun. (ANB)

Få bedre kontroll over økonomien

Forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea gir deg følgende tips:

  • For å få mest mulig ut av pengene, lønner det seg å få oversikt over hva som går inn og ut av kontoen. Gå inn i nettbanken din og se hva du har brukt penger på de siste seks til tolv måneder.
  • Kutt ut unødvendig forbruk. Med oversikt over hva du bruker penger på, er det lettere å redusere sløsingen og finne ut hvor du har rom for besparelser.
  • Fåtallet skriver budsjett, men godene er så mange at alle, uansett inntekt, bør vurdere dette. Ikke bare får du god oversikt og kontroll på pengebruken, men det gjør det letter å legge en plan for pengebruken din.
  • Opprett en regningskonto og overfør midler til regninger du vet kommer før neste lønning til denne kontoen. På den måten sikrer du at du alltid har nok penger til å møte dine økonomiske forpliktelser.