Et godt år for Skudenes & Aakra Sparebank

Godt resultat: Banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank, Alf Inge Flokketvedt, er fornøyd med årsregnskapet for 2016.

Godt resultat: Banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank, Alf Inge Flokketvedt, er fornøyd med årsregnskapet for 2016. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Årsregnskapet for Skudenes & Aakra Sparebank vitner om god vekst og gode resultater i 2016.

DEL

Bankens forvaltningskapital, inkludert overførte lån til bankens boligkredittselskap, passerte ifølge en pressemelding for første gang 9 milliarder kroner, og endte på 9.072 millioner ved årsskiftet. Dette er en økning på 909 millioner kroner siste år, tilsvarende i overkant av 11 prosent.

Total utlånsvekst endte på 10,3 prosent, tilsvarende 754 millioner kroner.

Det aller meste av veksten, cirka 500 millioner kroner, har vært innenfor privatmarkedet. Denne andelen utgjør nå 81,3 prosent av bankens utlånsportefølje. Ulike lån og garantier til bankens næringslivskunder står for 18,7 prosent. Innskuddsveksten endte på  10,4 prosent, tilsvarende 506 millioner.

Andel innskudd i forhold til utlån på egen balanse er ved årsskiftet 79 prosent.

– God innskuddsdekning er viktig med tanke på ha en stabil egenfinansiering, samt at en er noe mindre sårbar for kortsiktige svingninger i prising og tilgang på likviditet i markedet, sier administrerende banksjef Alf Inge Flokketvedt i pressemeldingen.

Han mener også det er gledelig å se at etableringen av nytt kontor på Karmøys fastlandsside har vært en suksess. I prosent er det dette geografiske området som har klart høyest vekst i 2016.

Til tross for et vanskeligere makrobilde, med økt antall konkurser og påfølgende økning i arbeidsledighet, melder banken at både styre og administrasjon er godt fornøyd med bankens drift i 2016.

– Haugalandet har ikke i like stor grad tatt del i den store prisøkningen på boliger en har opplevd i sørfylket, noe som gjør en mindre sårbar med tanke på den økte arbeidsledigheten en opplever nå. Det lave rentenivået er også en hjelpende faktor. Soliditet, et tilfredsstillende resultat og god vekst, gir banken de beste forutsetninger for fortsatt optimisme i årene framover, sier Flokketvedt i pressemeldingen.

Artikkeltags