Forsinket i flere måneder

Risa skulle vært ferdig i Ølen. Nå blir det dagbøter.