Olje- og gassfeltet regnes som ett av de største uutviklede feltene på britisk sokkel. Det er Chevron som selger sin eierandel på 40 prosent.

– Vi ser fram til å bli operatør for Rosebank-prosjektet. Vi kan vise til resultater fra feltutbygginger av høy verdi i hele Nordsjøen, og kan nå bruke denne erfaringen for et nytt prosjekt i Storbritannia, sier landsjef for Storbritannia Al Cook i Equinor i en pressemelding.

Han sier at investeringen understreker Equinors satsing på å være en «pålitelig, sikker energipartner for Storbritannia».

Rosebank-feltet ble funnet i 2004, og ligger om lag 130 km nordvest for Shetland på cirka 1.100 meters havdyp. De andre partnerne i feltet er Suncor Energy (40 prosent) og Siccar Point Energy (20 prosent).

Equinor har også tidligere hatt eierandeler i feltet, men solgte seg ut i 2013.

– Dagens avtale gjør at vi kan kjøpe oss inn igjen i en eiendel hvor vi tidligere hadde en eierandel, og synliggjøre vår strategi for å skape verdi gjennom oljeprissvingninger, sier Cook.

Kjøpssummen er ikke kjent.