Vegvesenet anbefaler IKKE å endre traseen

Reguleringsplanen for den omstridte omkjøringsveien på Karmøy er lagt fram. Statens vegvesen anbefaler ikke å finne en ny trasé for veien.