BØMLO: Det er ukjent hvordan så mange fisk klarte å rømme fra anlegget Folderhøyholmen, som eies av Tubilah AS.

Fiskeridirektoratet fikk meldingen om masserømmingen tirsdag.

Kveitene veier rundt halvannen kilo, og selskapet starter gjenfangstfiske onsdag.