CYBERKRIM: 520 av de 5.300 meldingene ble undersøkt videre, skriver ABC Nyheter, som har fått tallene fra Kripos. I 2015 og 2016 fikk Kripos henholdsvis 880 og 1.800 meldinger om mistenkt seksuell adferd mot barn på internett.

«Alle meldingene blir registrert og vurdert», skriver seksjonsleder i Kripos Laila Søndrol i Kripos i en epost.

«520 saker av alle varslingene i fjor ble av Kripos vurdert til å kunne inneholde straffbare forhold eller bekymringsverdig adferd og videresendt politidistriktene», heter det videre.

At kun omkring 10 prosent av fjorårets varslinger ble sendt til politiet, kan forklares med at enkelte meldinger sendes automatisk fra noen tjenesteleverandører, uten at de inneholder noe straffbart.

«Det kjente bildet fra Vietnamkrigen, hvor en naken jente med napalm på kroppen er fotografert, er ikke et seksualisert bilde, selv om det er et nakent barn», forklarer seksjonsleder Søndrol.