PENSJON: Undersøkelsen, som er utført av YouGov på vegne av Danske Bank, viser at av dem med lønn under 300.000 kroner, har 36 prosent aldri sjekket pensjonen. Til sammenligning er det bare 16 prosent av dem som tjener over 700.000 kroner som aldri har sjekket pensjonen.

Det er urovekkende med tanke på pensjonssystemet vi har i Norge, ifølge forbrukerøkonom Anne Motzfeldt i Danske Bank, som påpeker at en halv million nordmenn i privat sektor kun har obligatorisk tjenestepensjon med minstesatsen 2 prosent av lønna.

– Mange av disse er lavtlønte, og kombinasjonen av lav pensjonssats og lav lønn betyr en svært lav pensjon for denne gruppen. Mange nordmenn får dermed svært dårlig pensjon uten å være klar over det, sier hun til NTB.

Av dem under 34 år, har en av tre aldri sjekket pensjonen, mens hele ni av ti av dem over 55 år har sjekket pensjonen sin. 27 prosent av kvinnene har aldri sjekket pensjonen, mens det samme gjelder for 19 prosent av mennene.