LO-lederen frykter for folks pensjoner

LO-leder Gerd Kristiansen ber finansminister Siv Jensen (Frp) bidra til å løse det hun mener er klare svakheter ved pensjonssystemet i privat sektor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

LO-leder Gerd Kristiansen ber finansminister Siv Jensen (Frp) bidra til å løse det hun mener er klare svakheter ved pensjonssystemet i privat sektor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

LO-leder Gerd Kristiansen er bekymret for tjenestepensjonene i privat sektor. I et skarpt brev ber hun finansminister Siv Jensen (Frp) ta grep.

DEL

OSLO: – Myndighetene har et ansvar for at folks pensjoner ikke forsvinner, framholder LO-lederen. I brevet slår hun fast at arbeidstakerne står overfor en "svært krevende virkelighet", om lag ti år etter at pensjonsreformen ble vedtatt.

– I tillegg til at vi nå med atskillig bekymring skal evaluere utslagene av levealdersjusteringen og de nye opptjeningsreglene i Folketrygden, opplever vi at tjenestepensjonene framstår som mer usikre enn før, poengterer Kristiansen.

I krise

LO-lederen mener de bedriftsvise innskuddspensjonene i privat sektor har en rekke svakheter som det haster å få avklart.

Hun ber myndighetene legge til rette for fellesordninger som bygger ned tap av pensjon ved jobbskifte og bedre sikrer kvinners pensjonsdekning. Samtidig peker hun på tre konkrete utfordringer ved pensjonssystemet i privat sektor:

* Fripolisene er i krise

* Pensjonskassene konfronteres med kapitalkrav som senker ytelsene

* Innskuddspensjonene viser seg ikke å gi det folk hadde ventet før på lenge

– Alt i alt betyr det at norske arbeidstakere står overfor fallende pensjonsnivå som følge av levealdersutviklingen og samtidig en stor utrygghet for framtidige tjenestepensjoner, skriver Kristiansen.

Fripoliser

Problemet med fripolisene er ifølge LO blant annet at det ikke foreligger reell konkurranse om å forvalte dem, fordi lav rente og lengre levealder krever høyere premie for at ytelsespensjonene skal opprettholde sin verdi.

– Kundene risikerer nå ikke bare at disse reduseres i realverdi for hvert år, men i tillegg at de kan miste deler av rettighetene gjennom konkurs, skriver LO-lederen.

Hun utdyper også kritikken mot innskuddspensjonene, som skulle sikre den enkeltes verdier ved jobbskifte og gjøre systemet mer håndterlig for arbeidsgiveren.

– Også i disse ordningene svekkes pensjonsopptjeningen gjennom at stadig større deler ender opp som løsrevne pensjonsrettigheter i form av pensjonskapitalbevis, der store deler av avkastningen spises opp av gebyrer, poengterer Kristiansen.

Taper pensjon

LO-lederen er bekymret for at mange arbeidstakere går glipp av pensjonsopptjening som følge av deltid og kortvarige arbeidsforhold.

– Arbeidstakerne har ingen muligheter til å kompensere manglende opptjening som følge av lavere avkastning enn forespeilet, og de vil få vesentlig lavere pensjon med en normal arbeidskarriere der en skifter jobb mange ganger i løpet av livet, framholder hun.

I brevet til finansministeren ber LO om at tjenestepensjonene ikke bare håndteres som et kapital- og finansmarkedsspørsmål. Konkret kreves det at regjeringen går i dialog med partene i arbeidslivet og innen 1. juli sørger for at det foreligger en samlet framstilling av "tendenser, utsikter og alternative redningsmuligheter" i spørsmålet om tjenestepensjoner i privat sektor.

Artikkeltags