Har gjennomført avhør

Politiet har ingen teori om hvorfor det begynte å brenne i ei hytte på Rubbestadneset.