Sjekk politiets heftige Twitter-natt

Føler du at du er for aktiv på sosiale medier? Frykt ikke - sannsynligvis sitter det noen på politiets operasjonssentral som går deg en høy gang.