Tingrettsdommer hudfletter påtalemyndigheten

– Uholdbar treg saksbehandling gjør det nødvendig å erstatte fengselsstraff med samfunnsstraff.