Mer til varme hender

Det anslås at pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgssektoren.

Det anslås at pårørende står for nesten halvparten av den samlede innsatsen i helse- og omsorgssektoren. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Pårørende vil få bedre støtte og oppfølging i kommunene.

DEL

[Siste.no]

Det foreslår regjeringen i en ny lovproposisjon.

– Jeg er for prinsippet om å styrke stillingen til de pårørende. I mange kommuner brukes den posisjonen som en salderingspost, sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Flertallet sier ja

På generelt grunnlag sier Kjenseth ja til regjeringens forslag om pårørendestøtte. Gitt at partiet hans er enig, er det også flertall på Stortinget for den nye lovbestemmelsen.

– Dette er et tema som vi har jobbet med på flere områder, blant annet omsorgslønn og pleiepenger. Vi vil at pårørende også skal få en godtgjørelse for den innsatsen de yter når de trer inn i en mer profesjonell rolle, understreker Kjenseth.

Med den nye lovbestemmelsen får kommunene en plikt til å foreta en selvstendig vurdering av de pårørendes behov. Tilbudet som kommunene kan gi til pårørende vil variere fra avlastning og omsorgsstøtte til veiledning og opplæring.

Helt avhengig

Eli Gunhild By konstaterer at hennes yrkesgruppe gjør en stadig større andel av polikliniske undersøkelser. (Arkivfoto: Terje Pedersen, ANB) *** Local Caption *** Eli Gunhild By konstaterer at hennes yrkesgruppe gjør en stadig større andel av polikliniske undersøkelser. (Arkivfoto: Terje Pedersen, ANB)

Eli Gunhild By konstaterer at hennes yrkesgruppe gjør en stadig større andel av polikliniske undersøkelser. (Arkivfoto: Terje Pedersen, ANB) *** Local Caption *** Eli Gunhild By konstaterer at hennes yrkesgruppe gjør en stadig større andel av polikliniske undersøkelser. (Arkivfoto: Terje Pedersen, ANB) Foto:

– For sykepleiere er samhandling med pårørende og pasient helt avgjørende, og vi mener at pårørendes oppfatning av hva som er best for pasienten må tillegges vesentlig vekt, sier leder Eli Gunhild By i Norges Sykepleierforbund til ANB.

– Vi vet at mange pårørende påtår seg store omsorgsoppgaver. Derfor er det bra at dette synliggjøres. Det er helt riktig at de pårørendes rettsstilling i møte med kommunen nå styrkes, sier forbundslederen.

LHL Hjerneslag støtter helseminister Bent Høies (H) ønske om at pårørende skal få en tydeligere og større plass.

– Helse- og omsorgs-Norge er helt avhengig av innsatsen til de pårørende, sier generalsekretær Tommy Skar til ANB.

I mange kommuner brukes pårørendes posisjon som en salderingspost.

Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant (V)

Tidlig støtte

Sier ja: Ketil Kjenseth (V) er tilhenger av å styrke de pårørendes stilling. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Sier ja: Ketil Kjenseth (V) er tilhenger av å styrke de pårørendes stilling. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Selv om lovforslaget tydeliggjør kommunenes ansvar, vil fortsatt mye av støtten som tilbys være avhengig av kommunale bevilgninger og prioriteringer, ifølge Skar.

– Dette er første skritt til å styrke pårørendestøtten, men sentrale myndigheter må følge opp med flere tiltak, sier han.

LHL Hjerneslag foreslår at retten til omsorgslønn må styrkes fordi det i dag er store ulikheter mellom kommunene.

– En svensk studie viser at partnerne til slagpasienter fortsatt sliter med nedsatt livskvalitet syv år etter slaget. Derfor er det viktig å tilby pårørende bedre støtte på et tidlig tidspunkt, påpeker Skar.

Artikkeltags