Sier ja takk til alle alternativer mellom Bergen og Oslo

En typisk situasjon for bilister på Rv 7 over Hardangervidden om vinteren. Her fra samferdselsminister Ketil Solvik Olsen kjøretur fra vest til øst i februar 2015.

En typisk situasjon for bilister på Rv 7 over Hardangervidden om vinteren. Her fra samferdselsminister Ketil Solvik Olsen kjøretur fra vest til øst i februar 2015. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Regjeringen, Venstre og KrF vil satse på både Rv 7, Rv 52 og E16.

DEL

[Bergensavisen]

BERGEN: Mandag klokken 12.30 holdt regjeringen pressekonferanse på Geilo – på Hardangervidden.

Samarbeidspartiene Høyre, Frp, venstre og KrF er enig om at det riktige ikke er å velge kun én av RV 52, RV 7 og E16 som den andre stamveien mellom Bergen og Oslo i tillegg til E134 over Haukeli.

De legger opp til en funksjonsdeling mellom dem, skriver de i en pressemelding:

  • RV 7 Hardangervidden skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.
  • RV 52 Hemsedal skal være hovedveiforbindelse for næringstransport. Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet.
  • E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, samt betjene de områdene som den betjener i dag.

Haugesundregionens Næringsforening: – Grenser til det latterlige

To alternativer

Det har lenge vært knyttet spenning til hvilket alternativ regjeringen vil gå inn for som andre stamvei mellom Bergen og Oslo.

Høsten 2015 ble det kjent at regjeringen går inn for Statens veivesens anbefaling om å prioritere E134 over Haukeli som en av to stamveier mellom vest og øst.

E 134 er den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme å bygge, mener veivesenet.

Men strekningen Bergen-Oslo skulle ha en stamvei til var det bestemt. Valget har tidligere stått mellom Rv. 7 over Hardangervidden eller Rv. 52 over Hemsedal.

Veivesenet anbefalte å droppe RV 7 og satse på RV 52 som den andre stamveien.

NHO og Vestnorsk Transportarbeiderforening er blant dem som ønsket Rv. 52 som alternativ stamvei.

Reiselivet og turismen kjempet for RV 7. Bystyret i Bergen har også gått inn for Rv. 7.

Det skapte reaksjoner i fjor vinter da fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) gikk ut med støtte til Rv. 52, og dermed trosset fylkestingets vedtak.

– En gledens dag

– Vi velger egentlig alt, og vil satse både på RV 7 over Hardangervidden, fullføre E16 og gi midler til RV 52 over Hemsedal, sier stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) til BA.

Han sier at RV 7 har vært veldig viktig for dem.

– Jeg har alltid heiet på RV 7, men den har falt ut av alle faglige utredninger. Det var viktig for oss at det skulle brukes penger på RV 7 også, så vi ser på denne konklusjonen som en seier i forhold til utgangspunktet, der alle pekte på RV 52. For Bergen er dette en gledens dag, mener jeg.

– Men har dere ikke egentlig bare latt være å prioritere med denne beslutningen?

– Det er mer en erkjennelse av at prosessen har vist at alle veiene er viktige, avhengig av hvor på Vestlandet man reiser fra og hvor mot Østlandet man skal til. Derfor må vi bruke penger på alle veiene for å gjøre dem trygge og kunne holde dem åpne om vinteren, sier Njåstad.

Usikkert hva som prioriteres først

Nøyaktig hvilke større tiltak som skal gjennomføres, må vurderes frem til neste NTP, for å finne de tiltakene som gir best nytte og størst effekt for pengene som skal brukes, heter det i pressemeldingen.

Det gjenstår mye planlegging før sikre kostnads- og virkningstall for RV 7 og RV 52 kan gis.

– Det er for tidlig å si hvilken vei vi vil prioritere først. Vi har blitt enige om at er betydelige sekkeposter som kan brukes på de tre veiene i årene fremover, så må veivesenet vurdere når det er mulig å gjennomføre tiltak langs de veiene. Prioriteringen vil skje i de årlige statsbudsjettene, etter anbefaling fra veivesenet, sier Njåstad.

I pressemeldingen går det frem at det i kommende NTP vil bli lagt inn midler til strekningsvise utbedringer på alle strekningene.

Det er tiltak som kan komme raskt i gang. Det vil kalles «samordningsstrekninger» – hvor Statens vegvesen får mulighet til å bruke mindre beløp for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter.

– Litt Ole Brumm-aktig

Leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening Roger Moum har litt blandede reaksjoner på nyheten om samarbeidspartienes statsing på både RV 7, RV 52 og E16.

– Vi er fornøyde med at RV 52 blir prioritert for næringstransport. Men samtidig slår det meg at dette er litt rotete og kan bli vel kostbart. Det blir litt Ole Brumm-aktig, med ja takk begge deler. Det virker som om de har valgt å ikke prioritere når de gjør det på denne måten, sier han til BA.

Moum sier de er litt bekymret for konsekvensene av en slik ja takk til alt-satsing.

– Det skumle med dette er at vi kan ende opp med å få tre veier som er like «dårlige», fordi man ikke satser skikkelig på en av dem. Det kan bli for dårlig vedlikehold om alle tre veiene skal holdes åpne på vinteren, sier han.

– Må følge penger med

Harald Victor Hove, daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, er fornøyd med dagens nyhet om at RV 7 er inne i varmen.

– Vi er i utgangspunktet positive til at de har gått bort fra svarteperspillet om at den veien som ikke blir valgt må tape. Vi er glade for at de har valgt å si at begge veiene er viktige, men viktige for ulike mennesker. Det er et positivt signal og en seier for oss, sier han til BA.

Hove påpeker at de nå vil finlese Nasjonal Transportplan (NTP) når den legges frem før påske.

– Når NTP legges frem forventer vi at det er lagt inn penger til disse strekningene, for gode signaler må følges opp med penger, ellers blir dette bare et klapp på skulderen. Både vi i Hardangerviddatunnelene AS, Hol og Eidfjord kommune er klare til å begynne å jobbe for en tunnelløsning, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken