STATSBUDSJETTET: Blant dem som kom sist og vakte oppsikt onsdag kveld, var forslaget om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene. Den nye avgiften skal beregnes ut ifra bilens vekt, skriver Aftenposten. Det kan utgjøre prispåslag på mellom 7.000 kroner for de letteste og 70.000 kroner for de tyngste elbilene, melder TV 2.

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi peker på at Tesla-bilene er «store, tunge biler som sliter på veien». Bellona-leder Frederic Hauge mente argumentet ikke holder vann så lenge regjeringen samtidig har gitt avgiftslettelser til hybridbiler, også SUV-er.

Regjeringen gjør etter det NRK erfarer ingen endringer i drivstoffavgiften i forslaget til statsbudsjett. Avgiften blir utelukkende prisjustert.

– I stedet for å premiere det som er bra, gjør regjeringen det motsatte. Dette forslaget til statsbudsjett er i ferd med å bli en miljøparodi, sa Hauge til NTB.

Ifølge rikskringkasteren vil regjeringen også foreslå å fjerne skatteklasse 2. Etter det NRK forstår gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt.

Skattelette for aksjeeiere

Regjeringen vil foreslå at aksjeeiere bare skal måtte betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Ifølge VG har regjeringen beregnet inntektstapet ved endringen til 700 millioner kroner.

I forslaget til statsbudsjett vil det bli presentert en pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner.

– Vi vet at vi vil ha et stort behov for folk med yrkesfagutdanning i årene som kommer, både innen bygg, anlegg, helse og industri. Da er det viktig at vi øker kvaliteten og sikrer rekruttering, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner.

– 70 prosent av verdens befolkning lever i land der tros- og livssynsfrihet er begrenset. Derfor vil vi fortsette styrkingen av arbeidet med tros- og livssynsfrihet til beste for religiøse minoriteter, sier utenriksminister Børge Brende (H) til Vårt Land.

Bremser oljepengebruken

Finansminister Siv Jensen (Frp) kommer til Stortinget med et budsjett hvor store summer er bundet opp til forsvar, samferdsel og sykehus. Samtidig bremser hun ned oljepengebruken.

Budsjettet bærer preg av at det går bedre for norsk økonomi. Ledigheten er lavere, sysselsettingsgraden øker.

– Det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardere enn vi har gjort før. Når pilene peker i riktig retning, må vi gi mindre gass. Det er avgjørende ikke å svekke konkurranseevnen til bedriftene, sier Jensen til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) sa nylig til Aftenposten at oljepengebruken vil ligge i underkant av 3 prosent av avkastningen av oljefondet. Krisepakkene til kommuner på Sør- og Vestlandet er borte, ifølge E24.

Her er noen av lekkasjene fra statsbudsjettet

* Regjeringen foreslår en reell økning på 84,5 millioner kroner til Sjøforsvaret. ( Dagbladet )

* Drøyt 2,7 milliarder til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo. (Høie/Jensen 29.08)

* Utvide låneordningen for kjøp av skip fra norske verft når disse skal brukes i Norge. Låne- og garantiramme på 10 milliarder i 2018. (Mæland 29.08)

* Bevilgningene til tarmscreeningsprogrammet økes med 18 til 62,8 millioner kroner. Programmet skal innføres over hele landet fra 2019. (Høie 06.09)

* 87 millioner til sikring av Forsvarets bygninger samt infrastruktur som fiberkabler. (Søreide/Jensen 05.09)

* 30 millioner til innovasjonsprogrammet «DemoHav» for å støtte nye prosjekter i marine og maritime bedrifter. (Solberg 03.09)

* Støtten til skogbevaring, det såkalte regnskogfondet, økes med 42 millioner til 3 milliarder. (Helgesen 08.09)

* 9,4 millioner skal settes av for å kompensere lønn til personer som tjenestegjør i Sivilforsvaret. ( Nettavisen )

* 21,3 millioner til nye studieplasser innen IT og garanti for 500 nye IT-studieplasser over fire år, til en samlet kostnad av 145 millioner. ( Khrono )

* Kommunene får 300 millioner kroner til tidlig innsats i skole og barnehage. 100 millioner av dette er øremerket ulike ordninger og satsingsfelt, mens 200 millioner er frie inntekter. ( Dagbladet )

* Nav-ordningen Individuell jobbstøtte (IPS) som skal hjelpe folk med psykiske problemer i jobb, skal gjøres varig, og dobles fra 100 til 200 millioner kroner. ( Nettavisen )

* De siste årene er det bevilget 9 milliarder kroner til de delene av landet som var hardest rammet av oljekrisen. Bevilgningene blir ikke videreført i budsjettet for 2018. ( E24 )

* Regjeringen kommer til å sende et forslag om dobbelt statsborgerskap ut på høring i høst. ( NRK )

* Regjeringen vil innføre en ny engangsavgift på de aller tyngste elbilene. Det kommer i hovedsak til å gå ut over elbilene fra produsenten Tesla. ( Aftenposten ) De andre insentivene for elbiler blir videreført. ( TV 2 )

* Regjeringen innfører en aksjerabatt i formuesskatten som innebærer at eiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Inntektstapet er beregnet til 700 millioner kroner. Grepet er en del av skatteforliket fra 2016. ( VG )

* Regjeringen foreslår å styrke støtten til religiøse minoriteter med nye 30 millioner kroner til i alt 78 millioner kroner. (Vårt Land).

* En pakke for yrkesfag på 65 millioner kroner (Steffensen 11.10)

* Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2. Etter det NRK forstår, gjør regjeringen dette for å fremme integrering. Klasse 2 gir gunstigere beskatning for ektepar der den ene parten har lav inntekt. (NTB)