KARMØY: 27 kommunestyrerepresentanter i Karmøy gikk i kveld inn for rådmannens innstilling om at det ikke finnes rettslig klageinteresse for de 143 enkeltklagene rundt Fjord Motorpark.

– Det vil skape presedens om at alle som er imot noe Karmøy kommune går inn for, kan samle sammen underskrifter og trenere det vi bestemmer oss for, uttalte Høyres Tor Kristian Gaard fra talerstolen.