TYSVÆR: På vegne av Frp, Sp, KrF og Venstre foreslo Torunn Vestbø Gjerde (V) at legevakten på Aksdal skal opprettholdes, men Høyre og Ap går for å kjøpe legevakttjenester fra Haugesund, fram til ny og stor felleslegevakt er på plass. De to siste partiene har flertall, og dermed blir rådmannens forslag også innstilling for kommunestyret.

Tone Å. Kringeland (Sp) ønsket at hele saken skulle utsettes, men fikk heller ikke med seg flertallet (Ap og H) på dette. Diskusjonen der gikk på hvorvidt saken var godt nok utredet. 

Rådmann Arvid Vallestad har vist at en videreføring av en fullverdig legevakt for Tysvær, Sveio og Bokn i Aksdal helsesenter, som tilfredsstiller nye krav, vil koste kommunen 5,3 millioner kroner i året. Deltakelse i en midlertidig felles legevakt i Haugesund vil koste 3,1 millioner kroner for Tysvær.

Vestbø Gjerde og Kringeland argumenterte sterkest for å beholde legevakten selv, og spesielt førstnevnte uttrykte sterkt skepsis til tilbudet i Haugesund, både med tanke på nærhet, ventetid og senger for øyeblikkelig hjelp.

Blant annet Sigmund Lier (Ap) påpekte at de ønsker å bidra til et stort felles beredskapssenter, gjerne på Raglamyr, med legehelikopter og bredt kommunalt samarbeid.

- Inntil dette er på plass, er en midlertidig løsning i Haugesund det nest beste, sa Lier.

Denne saken skal behandles i kommunestyret 16. desember.

 
Vi kommer tilbake med mer om denne saken.