HAUGESUND: – Overveldende. Jeg blir ydmyk av slike tall. Nå må vi passe oss for ikke å bli høye på pæra. Det er lang tid fram til valget i september og mye kan endre seg i politikken, sier ordfører Petter Steen jr.

Del

H-debatt

Haugesunds Avis kan i dag legge fram resultatet av en politisk meningsmåling for Haugesund utført av Norfakta Markedsanalyse.

Målingen ble gjort i forrige uke og viser at Høyre har beholdt sin sterke posisjon i Haugesund, selv etter snart ti år med Steen i ordførersetet og Høyre som det største partiet i bystyret siden 1999-valget.

Da fikk Høyre større oppslutning enn Arbeiderpartiet.

Et resultat på dagens måling på 43,4 prosent er det høyeste noen gang for Høyre på en partimåling i Haugesund.

Hvis dette hadde vært valgresultat, ville partiet fått 22 av de 49 plassene i bystyret og bare manglet tre på rent flertall.

Les også: Høyre nest størst i Karmøy

Frp på en smell

Også Fremskrittspartiet går på dagens måling fram i forhold til valget i 2007, fra 13,8 til 14,5 prosentpoeng. Partiet beholder sine sju plasser i bystyret.

Men resultatet i 07 var eksepsjonelt dårlig, langt under «normalen».

Partimålingen Respons Analyse gjorde for Haugesunds Avis i september i fjor, ga Frp en oppslutning på 25,6 prosent og 13 plasser i bystyret. Det var mer som forventet.

– En kraftig nedtur. Jeg kan ikke forklare dette ut fra noe annet enn nasjonale trender. Høyre i Haugesund vokser på bekostning av oss, sier varaordfører Sven Olsen.

– Men det er tross alt bare en måling, valgkampen har ikke begynt skikkelig ennå, vi skal gjøre det bedre enn dette.

Ap fram

Arbeiderpartiet går fram fra 20,5 prosent i 2007 til 22,4 prosent på Norfaktas måling, og ville med dette resultatet komme inn i bystyret med elleve representanter, mot ti i dag.

Ap er på målingen Haugesunds nest største parti.

– Hyggelig at vi går litt fram, sier Aps ordførerkandidat Arne-Christian Mohn.

– For oss blir det viktig framover å bli mer synlige og få fram forskjellen i politikken.

– Blir dere matte av Høyres sterke stilling?

– Høyre tar helt sikkert en del stemmer fra Frp. Den som har ordføreren har også et talerør utad og får mye plass i media. Vi skal stå på og profilere våre saker, blant annet full sykehjemsdekning eller omsorgsbolig med tilbud 24 timer i døgnet innen 2015, sier Mohn.

Venstre mest tilbake

Venstre gjorde et svært godt valg i 2007 med en oppslutning på 9,1 prosent. Nå faller partiet til 6,7 prosent, tilbake 2,4.

Det reduserer partiets gruppe i bystyret fra fem til tre, og partiet ville ikke av egen tyngde fått plass i formannskapet med et slikt resultat.

Også KrF går tilbake, helt ned til en oppslutning på 3,8 prosent. Partiet er bare marginalt større enn SV og Pensjonistpartiet. Målinger gir partiene to representanter hver i et nytt bystyre.

Senterpartiet er uten representasjon i denne perioden. Mye tyder på at partiet også skal slite hardt for å komme inn i bystyret igjen etter høstens valg.

Sp får oppslutning fra en prosent av dem som har bestemt seg for hva de vil stemme ved et valg i dag. Partiet Rødt får stemmene til 0,9 prosent.

Bakgrunnstallene viser at Høyre i Haugesund scorer like høyt blant kvinner som menn, og står sterkest i aldersgruppa 30–44 år, svakest blant dem over 60.

Ap scorer jevnt over hele aldersspekteret, med en liten overvekt på gruppene 45–59 år og over 60.

Frp står sterkest i aldersgruppa 30–44 år, Venstre hos dem under 30 på denne målingen.