Hun kjemper for sin far. Så blir hun tatt i armen av en sykepleier

«Ta kampen», står det på 36-åringens jakke-button. Trine Meling Stokland har kjent på kroppen hva kamp er. Politisk og i eget liv.