POLITIKK: Partiet har på sine egne nettsider presentert en stillingsannonse der de lyser ut stillingen som integreringsminister i Norge.

– «Feltet har på politisk ledelsesnivå vært preget av innvandringspolitiske hensyn og et ensidig fokus på å bistå færrest mulig flyktninger og asylsøkere», heter det i stillingsannonsen.

Videre avsluttes annonsen med at «personer som vektlegger mistenkeliggjøring, mistillit og bygging av murer» ikke oppfordres til å søke.

Hareide utdyper til Dagbladet at han er misfornøyd med måten dagens innvandrings- og integreringsminister har håndtert jobben på.

– Det er tydelig at Sylvi Listhaug ikke takler dobbeltrollen hun har, sier Hareide til avisen.

Samtidig understreker KrF-lederen at stillingsannonsen ikke kun er et stunt. Partiet mener de to rollene generelt er vanskelig å kombinere, og vil jobbe for at landet får en egen integreringsminister etter valget.

Listhaug betegner KrFs forslag som merkelig. Hun mener det er viktig å se integreringsarbeidet i sammenheng med innvandringen, og er uenig i at hun har nedprioritert dette feltet.

– Integrering står høyt på dagsorden for meg, det er imidlertid nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mange som kommer til Norge og hvor godt vi evner å integrere dem. Integrering er toveis, og det er ikke bare politikerne som skal legge til rette – vi må også stille krav. Det har vi gjort, og dette vil over tid vise at vi får bedre resultater, skriver Frp-statsråden i en epost til Dagbladet.