– Kommunen ofrer hagene våre for privat profitt

Anne Marit Mannes har overtatt huset som faren Kåre Mannes vokste opp i.

Anne Marit Mannes har overtatt huset som faren Kåre Mannes vokste opp i. Foto:

For å få lov til å bygge i Åkrehamn, krever Karmøy kommune at selskapet Øya og Holmavegen AS kjøper tomtearealer fra 20 grunneiere.

DEL

KARMØY: – Dette minner mer om en raseringsplan, enn en bevaringsplan.

Kåre Mannes (86) er frustrert. Om Karmøy kommune får det som de vil, forsvinner store deler av tomta til barndomshjemmet hans, bygget på 1800-tallet. Og han er ikke alene. 20 grunneiere i Øyavegen/Holmavegen i Åkrehamn får innhogg i tomtearealene sine om formannskapet stemmer for rådmannens anbefaling mandag kveld.

Bakgrunnen er at selskapet Øya og Holmavegen AS har byggeplaner på en rekke tomter langs den smale veien. Prosjektet er i tråd med reguleringsplanen for området, men kan ikke godkjennes uten at veien oppgraderes. Det er denne oppgraderingen, med en utvidelse av veien og bygging av fortau, som vil gå ut over beboernes hager og parkeringsplasser.

For Ingvar Johnsen betyr dette at han mister muligheten til å parkere i sin egen garasje, og den nye veien vil bli liggende kloss inntil inngangstrappa hans.

– Jeg mister alt. Kun huset blir stående igjen om de får det som de vil, sier 76-åringen, som er oppvokst i eneboligen lengst sør i Holmavegen.

Ingvar Johnsen (76) er redd for å miste store deler av tomta si.

Ingvar Johnsen (76) er redd for å miste store deler av tomta si. Foto:

Saksbehandler Stein Nygaard i Karmøy kommune forklarer hvorfor saken skal opp til behandling i formannskapet mandag ettermiddag.

– Årsaken er at partene står så langt fra hverandre, at det ikke er mulig å komme til en enighet. Forhandlingene mellom utbygger og grunneiere har ikke ført fram, og et eksproprieringsvedtak vil bety at retten setter en verdi på områdene som utbygger må betale grunneierne, sier han.

– Er dette kommunens oppgave?

I praksis betyr dette at beboerne blir pålagt å selge tomtearealene til en pris bestemt av det offentlige. At kommunen går inn for et slikt vedtak gjennom en anbefaling fra rådmannen, synes de er hårreisende.

– Kommunen ofrer hagene våre for privat profitt. Er det deres oppgave? spør Anne Marit Mannes (60), som er dattera til Kåre Mannes, retorisk.

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen har ikke hatt anledning til å svare på påstandene. Saksbehandler Nygaard skriver i en SMS til Haugesunds Avis at Karmøy kommune ikke har vært part i forhandlingene.

Tomtearealene det er snakk om, varierer i størrelse fra 2 kvadratmeter, til over 300. For Hilde Bergfjord, som representerer sin eldre mor i saken, er det snakk om 263 kvadratmeter. For henne og familien har prosessen vært en stor påkjenning, og hun føler seg maktesløs i møte med ressurssterke utbyggere og lokale myndigheter.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er ikke slik at vi har nektet å selge, men det har vært en uryddig prosess og en nærmest ikke-eksisterende dialog med utbyggerne. Det har vært enveiskjøring helt fra starten av - vi sender spørsmål og dokumentasjon, men får aldri svar. De utviser en mangel på respekt overfor mennesker i en sårbar situasjon, mener hun.

Hilde Bergfjord har hatt rikelig med dokumenter å forholde seg til.

Hilde Bergfjord har hatt rikelig med dokumenter å forholde seg til. Foto:

Under armen holder Bergfjord to fyldige ringpermer med dokumenter hun har tatt vare på siden prosessen startet i 2016. Ifølge henne begynte det med at representanter fra Øya og Holmavegen AS gikk rundt på dørene til grunneierne for å samle underskrifter. Ved å skrive under på dette, samtykket man til å overdra deler av tomta til utbyggerne.

– Vi syntes ikke dette var noen ryddig måte å gjøre det på. Det minste de kunne gjøre var å kalle inn til et ordentlig informasjonsmøte, mener Anne Marit Mannes.

Ifølge henne, og de andre grunneierne som har sagt nei til å selge tomtearealer, er de blitt tilbudt mellom 300 og 500 kroner per kvadratmeter. Dette mener de er langt under markedspris, og har derfor ikke gått med på å selge.

Styreleder Torbjørn Lund i Øya og Holmavegen AS ønsker ikke å kommentere konkrete pristilbud, men han mener det blir feil å sammenligne kvadratmeterprisen på en mindre del av ei tomt med kvadratmeterprisen for hele tomta, med bygg og det hele.

Dette sier utbyggerne

Lund sier det er beklagelig at man ikke har klart å komme til enighet i saken, og forklarer hvordan prosessen har vært fra deres side:

– Årsaken til at vi stiftet dette selskapet i 2016, er at vi var flere grunneiere med tomter langs Øyavegen og Holmavegen som ønsket å bygge på disse tomtene. Vi ønsket å komme i gang så raskt som mulig, men reguleringsplanen som kom i 2015 gjorde at vi måtte forholde oss til dette rekkefølgekravet. Altså kunne vi ikke bygge noen ting før veien var utbedret i tråd med reguleringsplanen, forklarer han.

Øya og Holmavegen AS

  • Styreleder: Torbjørn Lund (f. 1965)
  • Styremedlem: Bjørn Inge Gustavsen (f. 1971)
  • Styremedlem: Jan Leon Knutsen (f. 1965)
  • Styremedlem: Kjell Inge Snørteland (f. 1950)
  • Styremedlem: Svein Ernst Torsen (f. 1954)

Dermed ble det opp til dem å komme til enighet med grunneierne bak tomtearealer som kom i konflikt med kravene fra kommunen. Blant annet sier reguleringsplanen at det skal opparbeides fortau, installeres flere gatelys og skiltes i området, før noe kan bygges.

– For vår del kunne vi gjerne bygget uten å ramme noen av huseierne langs veien, men kommunen krever altså at det gjøres. Derfor er alternativet at vi ikke utvikler noen av disse tomtene, noe som vil være stikk i strid med politikernes overordnede mål - de har jo vært tydelige på at man ønsker en utvikling av disse områdene, sier Lund.

– Ofrer kommunen noens hager for dere utvikleres profitt?

– Mange tenker nok at vi gjør dette for å berike oss selv, men nå er det en gang sånn at det er vi som sitter på eiendommene som må stå for utviklingen. Så hører det også med til historien at en oppgradering av denne veien vil legge til rette for at også flere av huseierne her kan utvikle sine tomter. Det har de ikke mulighet til i dag.

– Hva tenker du om Ingvar Johnsen, som mister muligheten til å bruke sin egen garasje, og får veien helt inntil inngangstrappa?

– Han er definitivt en av dem vi føler mest med, fordi han mister mest. Vi har i et brev til Johnsen forklart at vi vil lage til slik at han får parkering lenger sør på tomta si. Vi har også vært hjemme hos ham for å prøve å finne en løsning. Men det er altså ikke vi som styrer reguleringen.

Mandag ettermiddag skal formannskapet i Karmøy ta stilling til om de støtter rådmannens forslag om å gå inn for ekspropriasjon i saken. Den neste, og endelige, behandlingen blir i kommunestyret mandag 11. februar. Torbjørn Lund håper politikerne lytter til administrasjonen.

– Vi ønsker overhodet ingen konflikt med noen, men når vi jobber for utvikling, håper vi selvfølgelig på et positivt svar, sier han.

Artikkeltags