Har ikke hørt fra Fylkesmannen etter meklingsmøte – havner nok en gang hos departementet

Karmøypolitikerne lei av å vente på avklaring om omkjøringsveien.