– Norske sjøfolk blir mer attraktive

FORNØYD: Synnøve Seglem mener endringene sikrer norske arbeidsplasser, blant annet i Knutsen-rederiet.

FORNØYD: Synnøve Seglem mener endringene sikrer norske arbeidsplasser, blant annet i Knutsen-rederiet. Foto:

Nettolønnsordningen utvides. For Knutsen OAS Shipping kan det gi flere norske sjøoffiserer.

DEL

Full tilgang: H-avis+, eavis og Rix – 5 kr for 5 uker

SJØFART: Torsdag legger regjeringen fram revidert statsbudsjett. Der kommer det forslag om å utvide nettolønnsordningen for skipsfarten. Forslaget går ut på å oppheve begrensningen for maksimalt tilskudd per sysselsatt om bord på NIS-skip i spesialiserte segmenter (olje-/kjemikalietankere, gasstankere og ro/ro-skip) fra 1. juli 2017, melder Høyre og Sveinung Stensland.

– Dette er en historisk satsing for å sikre norske maritime arbeidsplasser. Det største grepet for å sikre arbeidsplasser for norske sjøfolk i utenriksfarten siden 1993, mener Stensland.

Leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Sverre Meling jr., har så vidt fått høre om forslaget når Haugesunds Avis ringer ham.

Umiddelbart tenker jeg at dette høres veldig bra ut. Det har vært en nedgang av sysselsatte i offshoreflåten. Da har staten for så vidt spart penger på den eksisterende nettolønnsordningen. Vi har ment at disse pengene bør brukes for å styrke skipsfarten ellers. Det kommer nå, og det er både bra og nødvendig. Her er det fortsatt mange arbeidsplasser, selv om de er blitt færre, sier Meling.

Glede i Knutsen OAS

Knutsen OAS Shipping i Haugesund er blant rederiene som vil nyte godt av endringene.

Dette er veldig positivt. Vi har hatt en ganske stabil gruppe norske sjøoffiserer. Dette er i en bransje med stor konkurranse og stort press på kostnadene. Nå blir det mer lønnsomt å ansette norske folk, vurdert opp mot andre nasjonaliteter, sier Synnøve Seglem, viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping.

Seglem sier at norske sjøfolk nå blir mer attraktive å ansette, men at dette først og fremst sikrer de arbeidsplassene som er.

Men i noen tilfeller kan det nå være aktuelt å ansette norske offiserer der det har vært andre nå, sier Seglem.

Norsk flagg kan nå også bli mer attraktivt for noen skip, sier Synnøve Seglem.

Men det må vi se litt mer på. Her er det også andre begrensninger som ligger til grunn.

Håper på flere norske kolleger

Direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund hilser også nyheten velkommen.

Ikke siden 1993 er det gjort noe av betydning for å styrke vilkårene for norske sjøfolk på NIS-skip «deep sea». Dette var brikken som manglet i det politiske arbeidet for å sikre norske sjøfolks konkurransekraft internasjonalt, samt sikre Norges ledende posisjon i viktige internasjonale skipsfartsmarkeder, sier Sande i en pressemelding.

Øystein Torp er styreformann i Sjøoffisersforbundet, og kaptein på bøyelasteren «Vigdis Knutsen», for tiden i Brasil. Torp har nå håp om flere norske kolleger om bord.

– Mange av oss har følt oss som en «utdøende rase» og nærmest oversett av norske politikere. Dette er et tiltak som helt sikkert vil bety mye for rekruttering og håp for framtiden, sier Torp i pressemeldingen.

Dette skriver Høyre videre i sin pressemelding:

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk omfatter i dag åtte tilskuddsordninger, herunder en generell ordning for tilskudd til skip i NIS, begrenset til 26 pst. av forskuddstrekk av inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift per arbeidstaker. Som følge av en fortsatt utfordrende sysselsettingssituasjon for norske sjøfolk fremmes det forslag om å utvide den generelle tilskuddsordningen for NIS-skip for de arbeidstakerene i ordningen som arbeider om bord på skip i deep sea-virksomhet. Dette gjelder særskilte grupper med spesialfartøy (olje-/kjemikalie­tankere, gasstankere og ro/ro-skip) hvor det er spesielt viktig å bevare norsk kompetanse. Disse arbeidstakerne utgjør om lag 425 personer, estimert til om lag 95 pst. av arbeidstakerne omfattet av den generelle ordningen for NIS-skip.

Øvrige segmenter i den generelle ordningen for NIS-skip (offshoreskip, cruise-/passasjerskip og bulk-/tørrlastskip) omfattes ikke av forslaget til utvidelse. Næringen har i sine innspill til NFD foreslått at også disse skipene inkluderes i en styrket ordning. Næringsministeren har ikke foreslått å inkludere disse skipene i en styrket ordning, på bakgrunn av at disse i større grad er i konkurranse med tilsvarende skip i NOR, med unntak av cruise-/passasjerskip. Det foreslås å oppheve dagens maksimumstak for tilskudd per arbeidstaker, slik at rederiene vil motta full refusjon av forskuddstrekk av inntektsskatt, arbeidsgiver- og trygdeavgift pr. arbeidstaker.

Støtteordning for sjøfolk ble innført i 1993, men NIS-skip var ikke omfattet av noen tilskuddsordning før i 1994. Skip i NOR kan gå i utenriksfart, selv om dette i praksis gjelder i liten grad.

I lys av nylige henvendelser fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden fremmer regjeringen forslaget til RNB 2017, med virkning fra 1. juli 2017. Forslaget vil medføre at det vil måtte opprettes en ny tilskuddsordning for de aktuelle skipene, hvilket vil kreve notifisering og godkjenning av ESA.

Artikkeltags