- Det beste er alle dei frivillige

Navn: Øyvind Kyvik Parti: Stord Høgre Kommune: Stord Alder: 31 Sivilstand: Sambuar og 2 gutar Jobbar med kontinuerleg forbetring og effektivisering i Kværner på Stord