Nå har de purret

MOTPARTER: Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Tysværs ordfører Sigmund Lier (Ap) står på hver sin side i regionalplan-saken.
Foto: Harald Nordbakken

MOTPARTER: Fylkesordfører i Rogaland Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Tysværs ordfører Sigmund Lier (Ap) står på hver sin side i regionalplan-saken. Foto: Harald Nordbakken

De venter spent på ministerens avgjørelse: Hvor mye får de bestemme selv i Tysvær, Bokn og Karmøy?

DEL

REGIONALPLAN: Det var tidlig i februar at en stor delegasjon fra Haugalandet dro til Oslo for å tale sin sak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Der møtte også motparten, Rogaland fylkeskommune, og her var Hordaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland. Mange skulle legge fram sitt syn på saken, før departementet tar en beslutning om Regionalplan for areal og transport på Haugalandet. Kort kalt ATP. Den som sier hvor vi skal bo og jobbe, kjøre og sykle. En plan de tre kommunene mener vil overstyre dem og begrense lokalt selvstyre.

Svaret hadde både ordførerne Tormod Våga (Sp), Sigmund Lier (Ap) og Jarle Nilsen (Ap) håp om å få innen påske. Slik gikk det ikke.

– Meget uheldig

Også fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) er utålmodig. Siste dag i mars sendte hun brev til departementet, og ba om snarlig avklaring. Hun ønsker en avklaring «så snart som mulig».

At det har vært en uavklart situasjon i snart ett år omkring deler av regionalplanen, skaper utfordringer for samhandling i regionen, peker hun på.

– Videre utsettelser vil derfor være meget uheldig, skriver Tengesdal, som avslutter sitt brev optimistisk, med på påpeke at hun samme dag har fått vite at saken har høy prioritet i departementet.

19. april hadde departementet ennå ikke noen avgjørelse å melde. «Saken er fortsatt til behandling her i KMD ...», meldte Sissel Mossing i kommunikasjonsavdelingen.

Artikkeltags