Snudde fra minus til pluss

Selv med nærmere to millioner kroner mindre i omsetning klarte Den norske filmfestivalen AS å snu underskudd til overskudd i 2018.