STAVANGER: Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett 3. januar.

I tingretten i september ble Hodne dømt til å betale 10.000 kroner i bot pluss 5.000 kroner i sakskostnader.

Hijab-saken kom opp for retten etter at Hodne nektet å vedta et forelegg på 8.000 kroner for å ha nektet 24-årige Malika Bayan å komme inn i salongen.

I oktober ble det kjent at lagmannsretten godtok å behandle frisørens anke.