RELIGION: Finske myndigheter har nektet Jehovas vitner å samle inn og lagre personlig informasjon med mindre de følger EUs personvernregler, noe trossamfunnet tok til retten i Finland for å få omgjort.

En finsk domstol ba derfor EU-domstolen om hjelp til å tolke regelverket, og tirsdag kom svaret: Praksisen med å gå dør-til-dør må gjennomføres i tråd med EUs personvernregler fordi praksisen ikke anses å dekkes av unntaket til kravet.

Hvis informasjonen som samles inn, kun er til personlig bruk, trenger man ikke følge reglene, lyder unntaket. Gjennom å «organisere, koordinere og oppfordre» til forkynnelsesaktiviteter, kan Jehovas vitner og trossamfunnets medlemmer ha kontroll over informasjonen som samles inn, ifølge EU-domstolen.

EU-domstolens syn på saken oversendes nå den finske domstolen, som så skal komme med sin dom.