RELIGION: Religionssosiolog Ida Marie Høeg sier til Vårt Land at hun tror stereotypier om kristne bidrar til økt skepsis mot å ha en kristen tro.

– Mange forbinder nok fortsatt det å være kristen med å være intolerant, konservativ og dømmende overfor ikke-religiøse og andre religiøse grupper, sier Høeg.

Hun sier undersøkelser viser at de som er kritiske til kristne, ofte trekker fram manglende toleranse overfor homofili og likestilling for å forklare sine negative holdninger mot kristne.

Førsteamanuensis i religionssosiologi Irene Trysnes mener mediene bygger opp under opprettholdelsen av kristne stereotypier.

– Media skaper ofte et bilde av kristne som konservative og restriktive og kobler det til dømmende holdninger. Og er det noe nordmenn liker dårlig, så er det når noen retter en pekefinger, sier Trysnes.