Sandeid 070118  Helge Søndenå på Øygarden på Helgeland i Sandeid. Fikk Vindafjord kommunes byggeskikkpris i 2017
Grethe Nygaard

Heidra for å leggja stein på stein på det gamle gardstunet

Då Helge Søndenå overtok garden i Sandeid etter ein onkel, hadde han to mål: Å setja husa i best mogeleg stand og å driva med sau.
Av
Publisert