JOBBER SAMMEN: Paul Eggen jr. fra  Haugesund Røde Kors med Venke Knutson som er ny ambassadør for #meigjengen
Trine Styve Varlo

Ambassadør for vennskap

I slutten av 2017 bestemte artisten Venke Knutson seg for at i 2018 skulle hun være med å bekjempe ensomhet. Nå blir hun ambassadør for Røde Kors' #meigjengen i Haugesund.
Publisert

Ensomhet tar fra deg livet mens du fortsatt er i live. Derfor er Haugesund Røde Kors' prosjekt så bra, og derfor er jeg så glad over å bli spurt om å bli #meigjengen, stråler sangeren. Sammen med Espen Fernando Aarvik ble hun signert som ambassadør på en større lunsj for samarbeidspartnerne i prosjektet tirsdag.

– Vi kaller denne lunsjen en milepæl-lunsj fordi vi nå har vi hundre ungdommer som aktivt bruker tilbudet. Opplegget, som er vårt eget lokale initiativ her i Haugesund, startet for alvor opp i 2015 og har siden det fått årlige prosjektmidler fra Bufetat, forteller Paul Eggen jr. som er nestleder i Haugesund Røde Kors og prosjektleder for#meigjengen.

Et prosjekt Venke Knutson nå blir en del av.

–  Selv er jeg vokst opp i en stor søskenflokk hvor en måtte lære å skaffe seg plass og bli hørt, så jeg ble tidlig glad i folk. Jeg er da også utdannet lærer, røper Venke Knutson. – Men også jeg har vel kjent på ensomheten iblant, som på turné når lysene  er slukket og det bare er deg igjen og du er langt hjemmefra. Først og fremst er jeg himla opptatt av at alle skal ha det bra. Det må være plass til alle i fellesskapet. Som lærer var jeg nok bedre på klassemiljø enn på det faglige innholdet i skolen, og jeg heier på alle lærere som klarer å se elevene sine og skaffe plass for alle i fellesskapet.

Paul Eggen jr. forteller om takknemlige foreldre som ringer og skryter av opplegget.

– Ikke alle ungdommer liker eller fikser  vanlige fritidstilbud som idrett eller korps eller friluftsliv eller teater. Vi har mange samarbeidspartnere som forplikter seg til en liten ekstra innsats for «våre» ungdommer, og vi har en super prosjektleder i Barbro Ringstad som er flink til å få ut av ungdommene hva de er interesserte i. I tillegg har vi «tjommier», andre ungdommer som  tilbyr seg å gå sammen med ungdommene til aktiviteter de første gangene, slik at de slipper å stille alene, forklarer Eggen jr.

Bortsett fra at de sitter mye alene, er ikke ungdommene i #meigjengen-prosjektet like. Noen kommer fra aktive familier, noen fra familier som ikke orker å stille så mye opp mens andre er ganske alene i verden og må  klare det meste selv.

Vi har klart å få Bufetat til å akseptere sosial fattigdom, det vil si mangel på nettverk og noen å være med, som en del av fattigdomsbegrepet, og det er derfor de støtter oss. Men vi må søke nye prosjektpenger hvert år og det er alltid en viss usikkerhet rundt om vi får støtte videre eller ikke, forteller Paul Eggen jr.

  Han ser at ensomheten rammer mange og at det å rive seg  løs fra skjermen og gå ut og møte andre ungdommer ansikt til ansikt er en utfordring for mange. Tilrettelegging og at det finnes trygge folk å forholde seg til er viktig.

– Hvis en når disse unge nå og får dem ut i samfunnet, forebygger en jo også ensomhet hos unge voksne, påpeker Venke Knutson som ikke kan tenke seg noe tristere enn at noen ikke har en eneste venn.

Artikkeltags