Her er Norges «snylte-fylker»

Oslo er fylket med suverent høyest bruttoprodukt.

Oslo er fylket med suverent høyest bruttoprodukt. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det er bare fire fylker som trekker lasset i Norge.

DEL

(Nettavisen)  Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland er Norges soleklare verdiskapningsfylker. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at disse fire fylkene er de eneste av Norges 19 fylker som har et bruttoprodukt, et fylkesvis brutto nasjonalprodukt (BNP), som overgår gjennomsnittet i Norge. 

Det vil si at hele 15 av 19 fylker har en BNP per innbygger som er lavere enn gjennomsnittet i Norge. De er slik sett «snylte-fylkene», de som bidrar mindre enn snittet til verdiskapningen.

Tallene til SSB viser at disse fire fylkene dominerer den norske økonomien fullstendig.

Samlet bruttoprodukt for de fire fylkene utgjorde 44 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2015. De har dessuten 47 prosent av av alle sysselsatte, selv om de har bare 43 prosent av befolkningen. 

De har dessuten en betydelig lavere andel offentlige ansatte enn «snylte-fylkene». 

Oslo på topp

Oslo er det fylket som peker seg klart ut i positiv retning. Hovedstadens bruttoprodukt per innbygger er hele 23 prosent over gjennomsnittet. Rogalands var sju prosent over snittet, mens Akershus og Hordalands var henholdsvis tre og to prosent over.

På jumboplass er Oppland (20 prosent under snittet), Nord-Trøndelag (18 prosent under snittet) og Finnmark (16 prosent under).

Saken fortsetter under bildet.

Bård Ola Tjønneland, forsker ved SSB, sier at det er takket være lønnsomme næringer som finans og olje at Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland peker seg ut.

– Grunnen til at disse fire fylkene gjør det bedre enn resten av landet skyldes at de har mange næringer med et høyt bruttoprodukt per sysselsatt, sier Bård Ola Tjønneland, rådgiver i SSB, til Nettavisen.

For Oslo er det for eksempel finansnæringen, representert ved selskaper som DNB og Gjensidige, som trekker opp. Også eiendomsselskaper bidrar i denne sammenheng.

– Ellers ser vi at oljerelaterte næringer trekker opp snittet, noe vi ser i Rogaland, sier Tjønneland.

Ikke bare hovedkontorer

SSB-rådgiveren avviser langt på vei at Oslo gjør det så bra kun på grunn av hovedkontorer, og at den virkelige verdiskapningen skjer andre steder.

– Vi forsøker å fordele den lokale aktiviteten på de fylkene hvor verdiskapningen finner sted og ikke hvor bedriften har hovedkontoret. Når det er sagt, så nyter sikkert økonomien i Oslo godt av at det ligger mange hovedkontorer der, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Sagt med andre ord: Har et selskap hovedkontor i Oslo, men fabrikk i Telemark, blir verdiskapningen ved denne fabrikken regnet til Telemark, ikke Oslo.

Oslo, Rogaland, Akershus og Hordaland peker seg dessuten alle ut ved å ha en høy andel markedsrettet virksomhet, og at relativt lav andel offentlig forvaltning.

– Andelen som jobber i offentlig forvaltning i disse fire fylkene er under landsgjennomsnittet og godt under de fem fylkene som har lavest bruttoprodukt pr sysselsatt, sier Tjønneland.

Han understreker at det kan være andre sider ved økonomien som er viktige for den regionale økonomien.

– Selv om jordbruk og skogbruk ikke nødvendigvis ikke kommer så godt ut på denne statistikken, så er den viktig for distriktene, for eksempel ved at den sysselsetter mange personer, sier han. (ANB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken