STAVANGER: Slaget i Hafrsfjord regnes som det avgjørende slaget i Harald Hårfagres samling av Vestlandet og dermed Norge. Slaget regnes å ha funnet sted i år 872, men dateringen er usikker og det er ikke utelukket at det også kan ha skjedd i årene fram mot 900.

Undervannsprosjektet som skal skanne fjorden for gjenstander som kan stamme fra slaget, ledes av interesseorganisasjonen Funn i Hafrsfjord. Organisasjonen, som ledes av Subsea 7-tilknyttede Sigbjørn Daasvatn, har innledet er nært samarbeid med professor og vikingtidsspesialist Torgrim Titlestad og direktør Målfrid Snørteland ved Jærmuseet.

De regner med å finne spor på havbunnen som vil bekrefte at slaget faktisk fant sted, men fastslår at dersom ekspedisjonen ikke finner et eneste bevis, må kanskje Norgeshistorien skrives om.

– Jeg har siden 2003 arbeidet med å få i gang en undersøkelse i Hafrsfjord. Det er på tide å få mer inngående kunnskap om Norges fødselsår, som for øvrig også er Islands fødselsår, sier Titlestad.