Uenige om byggetid for Rogfast

To av tre Rogfast-tilbydere ble avvist fordi de mente at arbeidet ville ta mer tid enn Vegvesenet mente. Det siste tilbudet var så dyrt at hele kontrakten ble avlyst – og byggingen forsinkes.