Reisande frå Røldal kan ha betalt dobbelt for bussbilletten

Sidan Skyss reviderte sitt sonekart i fjor, har prisen på ein bussbillett mellom Røldal og Bergen variert stort avhengig av kvar reisande kjøper billetten.