Ferjene rammet av uværet

Søndag er avgangene i ferjesambandet Arsvågen-Mortavika igjen endret som følge av værforholdene.